Podstawowe wiadomości o funduszach unijnych czyli jakimi sposobami da się zdobyć środki na rozwój firmy

Wejście Polski w szeregi Unii Europejskiej kilkanaście lat temu rozpoczęło duże zmiany w większości obszarów. Dla niejednej firmy pojawiły się nowe możliwości rozwoju, Unia od zawsze wspierała inicjatywy i rozwój biznesu i nie oszczędzała na tym, po dziś dzień tak jest. Wszystkie państwa członkowskie płacą jakieś opłaty, które później są rozdzielane na określone cele i zadania.