Własność intelektualna ma dzisiaj szczególnie duże znaczenie

Są to wszystkie wytwory ludzkiego umysłu i chociaż ich wartość jest niematerialna, to są ujmowane w formie materialnych nośników. Wytwory umysłu należy należycie chronić. Ale w jaki sposób? Skupimy się na dwóch wyjątkowo powszechnych – prawie autorskim i patencie.

Pierwsza opcja, a zatem prawo autorskie jwp, zabezpiecza utwory, a więc przejawy działalności twórczej, jakie mają osobisty charakter oraz mogą być wyrażone w różnoraki sposób. Zaliczają się do nich m.in. utwory słowne, graficzne oraz plastyczne, lutnicze, sceniczne, jak również audiowizualne. Ochrona wnioski o wydanie decyzji środowiskowej bydgoszcz utworu przez prawo autorskie następuje automatycznie oraz rodzi się z momentem jego ustalenia. Nie trzeba spełniać żadnych formalności, toteż, jeżeli tylko twórca dostrzeże, iż ktoś posługuje się jego utworem w sposób nieuprawniony, może dochodzić swojej racji w sądzie. W działaniach sądowych dotyczących powyższego rodzaju spraw najważniejsze jest zdołać dowieść, że jesteśmy autorami utworu. Niezbędne jest również podanie daty jego powstania, dlatego już na początku warto jest zadbać o posiadanie takich dowodów. Zawsze lepiej zabezpieczyć się zawczasu, aby potem nie mieć żadnych kłopotów.

Company work

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Drugą możliwością zabezpieczenia własności intelektualnej są patenty – . Nadawane są dla rozmaitego rodzaju wynalazków. Patent w odróżnieniu od prawa autorskiego domaga się trochę zachodu, gdyż konieczne jest zmierzenie się z dość długą i wymagającą procedurą prawną. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie wynalazku do odpowiedniego urzędu patentowego wraz z podaniem o udzielenie patent, opisem wynalazku, skrótem oraz zastrzeżeniem patentowym. Potem dokument jest rozpatrzony i zależnie od decyzji uzyskuje bądź nie uzyskuje się patentu. Patent jest osobistym prawem do korzystania z danego wynalazku, tak samo w sposób zawodowy, jak też zarobkowy, na terenie całego kraju. Patenty nie są wieczne, bowiem obowiązują przez dwadzieścia lat.

Do ochrony własności intelektualnej służy także ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także o prawie własności przemysłowej oraz ochronie baz danych. Warto jest być zorientowanym w temacie i zapoznać się konkretnie z przytoczonymi ustawami, jeśli chcemy dowiedzieć się więcej.
Autor