Kopalnia odkrywkowa – jakie negatywne skutki może spowodować jej praca dla środowiska przyrodniczego i ludzi?

Ekologia jest obecnie bardzo często podejmowanym tematem. Dlaczego? Zazwyczaj przez wzgląd na fakt, że znajduje się ono w rzeczywiście bardzo złym stanie, a co za tym idzie, sporo osób dostrzega potrzebę zmiany własnego podejścia.

kopalnia odkrywkowa

Autor: André Schäfer
Źródło: http://www.flickr.com
Przykładem rozwiązania, które wzbudza dziś dużo skrajnych opinii są kopalnie odkrywkowe. Jedną z nich posiada między innymi miejscowość Krobia (link do www). Jakie są wady kopalni (kliknij odnośnik) odkrywkowych? Kopalnie odkrywkowe, jaka sama nazwa sugeruje, mają odkryć złoża obecne w głębokich warstwach gleby. Zazwyczaj, przybierają one postać dziur ziemnych, co powoduje, że czasem nie ma potrzebnego miejsca do składowania otrzymanych w czasie wydobywania surowców odpadów.

Powstają w związku z tym dość duże hałdy, które modyfikują wygląd środowiska naturalnego. Na dodatek, kopalnia odkrywkowa może zanieczyszczać powietrze. Dlaczego – sprawdź te propozycje -? Najczęściej ze względu na fakt, że w czasie wydobywania surowców powstaje pył, który przedostaje się do powietrza i czasem utrudnia bezproblemowe oddychanie. Wskazane jest też pamiętać, że kopalnie odkrywkowe mogą zanieczyszczać wody podziemne, z których pozyskiwana jest woda pitna albo utrudniać ich wykorzystanie. Czasami, za sprawą istnienia kopalni odkrywkowych ilość wody w takich źródłach widocznie maleje, co powoduje problemy w jej dystrybucji.

kopalnia-2
Funkcjonowanie kopalni odkrywkowych jest też źródłem kłopotliwego hałasu, na który mogą uskarżać się głównie okoliczni mieszkańcy. Takie instytucje jak PAK Górnictwo ciągle jednak prowadzą kopalnie odkrywkowe. Dlaczego? Najczęściej przez wzgląd na fakt, że poza oczywistymi minusami, mają one również swoje plusy. Między innymi, wydobywanie węgla w podobnych kopalniach nie jest tak kosztowne, co może mieć duży wpływ na jego cenę. Dodatkowo, kopalnie odkrywkowe są wyjątkowo efektywne i ułatwiają pozyskiwanie większej ilości węgla. Podsumowując, istnienie tego rodzaju kopalni jest ogromnym obciążeniem dla środowiska naturalnego, co zdecydowanie należy mieć na względzie podejmując decyzję o wydobywaniu surowców naturalnych. Kopalnie odkrywkowe nadal jednak cechują się dużą popularnością, ponieważ pozwalają na wydobycie dużej ilości węgla bądź innych złóż.