Podstawowe wiadomości o funduszach unijnych czyli jakimi sposobami da się zdobyć środki na rozwój firmy

Wejście Polski w szeregi Unii Europejskiej w roku 2004 zapoczątkowało ogromne zmiany w większości obszarów. Dla wielu firm pojawiły się nowe możliwości rozwoju, Unia od początku wspomagała lokalny biznes i nie oszczędzała na tym, do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło. Wszystkie państwa członkowskie płacą jakieś składki, które są następnie rozdysponowywane na określone zadania i cele.

Continue reading