Czym jest interwenient uboczny

Kaucja gwarancyjna jest to kwota pieniężna złożona w celu udzielenia gwarancji spełnienia deklaracji i stanowi zarazem odszkodowanie za straty jakie mogą zaistnieć wskutek nieodpowiedniego zrealizowania zlecenia. Kaucja nie jest zaliczana na konto ceny i zostaje zwrócona w przypadku pożądanego wywiązania się ze zobowiązania.

Continue reading