Czym jest interwenient uboczny

Kaucja gwarancyjna jest to suma pieniężna zdeponowana w celu udzielenia gwarancji dotrzymania deklaracji i stanowi zarazem zadośćuczynienie za straty jakie mogą zaistnieć na skutek nieodpowiedniego zrealizowania zamówienia. Kaucja nie jest zaliczana na konto zapłaty i zostaje zwrócona w przypadku pomyślnego wywiązania się ze zobowiązania.