Zanim wybierze się kierunek studiów sporo osób myśli nad pracą w charakterze specjalisty od finansów, maklera, pracownika banku albo ubezpieczyciela, ponieważ zawody te wiązane są często z szacunkiem oraz wysoką pensją i gwarantowaną posadą. Jednak aby dostać się na kierunek studiów związany z finansami i ekonomią, trzeba swobodnie odnajdować się w zagadnieniach matematycznych, statystycznych i ekonomicznych. Czy warto iść na kierunki tego typu i gdzie można pracować po kierunkach studiów związanych z finansami?

Sporo osób kończących dany kierunek studiów myśli o znalezieniu etatu w swoim zawodzie, lecz nie nie postrzega jej jedynie jako źródło zarobków. Poza pracą na określonym stanowisku osoby te pragną się dokształcać, zwiększać kompetencje, awansować, a do tego mieć miłą atmosferę w miejscu pracy i zgrany team. Po studiach finansowych można rozpocząć pracę w środowisku finansistów, ale można także rozpocząć pracę na samodzielnym stanowisku, przykładowo- można zostać aktuariuszem. Aktuariusz trudni się szeroko rozumianym obliczaniem ryzyka i staje się nim po zaliczeniu stosownego egzaminu.

dowiedz się więcej

Autor: Friends Life
Źródło: http://www.flickr.com

Aktuariusz zwykle pracuje w ubezpieczalniach, firmach konsultingowych i funduszach emerytalnych. Może pracować także w dużych spółkach w roli skarbnika czyli kogoś, kto nie pełni funkcji dyrektora finansowego, lecz czuwa nad ekonomicznym zarządzaniem pieniędzmi. Obszerna świadomość z zakresu matematyki finansowej pozwala zajmować się też wycenami przedsiębiorstw, projektów inwestycyjnych, biznesplanami i konsultingiem transakcyjnym. W każdym większym przedsiębiorstwie muszą być zamrożone rezerwy – pozostałe wiadomości – finansowe na różne planowane wydatki, takie jak świadczenia pracownicze, na przykład nagrody jubileuszowe, rezerwy emerytalne lub inne gratyfikacje dla personelu. Jest to regulowane ustawą o rachunkowości. Aktuariusz sprawuje pieczę nad tym, żeby finanse (hiperłącze do strony) przeznaczone na rezerwy emerytalne i inne odprawy rzeczywiście były magazynowane.

Choć praca w środowisku finansistów bywa stresująca, na pewno jest bardzo dobrze płatna, a zawody powiązane z pieniędzmi postrzegane jako prestiżowe. Jeżeli tylko jesteśmy odporni na stres i mamy rozwinięte umiejętności twarde, śmiało możemy wybierać kierunki ekonomiczne oraz te pokrewne księgowości i rachunkowości. Jeżeli tylko będziemy stosownie wykształceni i zorientowani w świecie pieniądza, dostaniemy etat bez problemu, nawet zaraz po studiach.